Věrnostní program

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Zaregistrujte se na prodejně pfb CONCEPT STORE BRNO do našeho věrnostního programu, zajistěte si slevy při nákupu a mějte vždy nejčerstvější informace z nových kolekcí v pfb CONCEPT STORE Brno

 

Výhody:

-  5% sleva již na první nákup

-  až 30 % sleva pro věrné zákazníky

-  registrace v obchodě nebo online

-  narozeninová sleva 30%

-  akce speciálně pro registrované zákazníky

- úpravy oděvů od krejčího zdarma

- kartu nemusíte mít při nákupu u sebe,

  stačí o členství informovat personál obchodu.

- o nových kolekcích se vždy dozvíte jako první

 

 

Obchodní podmínky zákaznického programu PFB

 

Úvod

Registrace ve věrnostním programu PFB (dále jen „klub“) poskytuje pravidelným zákazníkům jedinečné výhody při nákupu v obchodě

pfb CONCEPT STORE Brno.

 

Členem klubu se může stát každý zákazník, který v obchodě nebo on-line vyplní registrační formulář klubu a vysloví souhlas se zpracováním svých

osobních údajů. Podmínkou aktivace členství je uvedení alespoň dvou identifikačních údajů tj. emailové adresy nebo telefonního čísla.

 

Členství v zákaznického programu

Člen obdrží věrnostní kartu a je registrován do klientské databáze (fyzicky na obchodu, elektronicky)

5% slevu na každý opakovaný nákup získáváte při registraci do zákaznického programu     
   automaticky, tato sleva je trvalá po celou dobu členství

10% slevu získáváte při kumulované útratě více než 30.000 Kč. Podmínkou trvání platnosti slevy je
  kumulovaná útrata alespoň 30.000 Kč za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců, rozhodným datem je
  datum poslední kladné transakce

20% sleva platí při kumulované útratě více než 60.000 Kč. Podmínkou trvání platnosti slevy je 
  kumulovaná útrata alespoň 60.000 Kč za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců, rozhodným datem je
  datum poslední kladné transakce

30% sleva platí při kumulované útratě více než 100.000 Kč. Podmínkou trvání platnosti slevy je 
  kumulovaná útrata alespoň 100.000 Kč za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců, rozhodným datem je
  datum poslední kladné transakce.

 

Pokud kumulovaná útrata za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců nedosáhne požadovanou částku, vyhrazuje si společnost právo slevu snížit na nižší hodnotu odpovídající kumulované útratě. Kumulovaná útrata se počítá i ze zboží se slevou. Slevy se nesčítají, sleva zákaznického programu nelze uplatnit na již zlevněné zboží. Slevu zákaznického programu lze uplatnit při placení dárkovými vouchery za podmínky, že celková cena včetně slev musí být alespoň ve výši hodnoty

dárkových voucherů.

 

Informování členů zákaznického programu

Členové zákaznického programu jsou informováni zejména prostřednictvím newsletterů) a SMS na e-mailovou adresu a telefonní číslo, které člen zákaznického programu uvedl v registračním formuláři.

 

Komunikace může být zaměřena:

-  registraci a vstupu do zákaznického programu;

-  informování o výši slevy zákaznického programu dle výše kumulované útraty;

-  oznámení o časově omezených akcí orientované na členy zákaznického   
   programu s nabídkou cenově, slevově nebo jiného zvýhodnění;

-  zrušení nebo pozastavení členství v zákaznickém programu.

 

Ze zákaznického programu se může člen zákaznického programu odhlásit

na emailu obchod@pfbbrno.cz a nebo na adrese: pfb CONCEPT STORE,

Panská 12, Brno, 60200, v tomto případě je členství ukončeno nejpozději

do druhého dne od doručení odhlášení. Člen pozbývá nárok na slevu a veškeré výhody zákaznického programu.

 

Členství v zákaznickém programu automaticky zaniká na základě těchto důvodů:

- Člen programu poskytl mylné, nepravdivé nebo nepřesné údaje při registraci.

- Člen programu zneužil výhody, které mu zákaznický program poskytuje.

- Doručením písemného odvolání souhlasu člena programu se zpracováváním osobních údajů.

- Ukončením činnosti zákaznického programu na základě rozhodnutí společnosti.

 

Věrnostní karta je nepřenosná.

Při změně osobních údajů nebo ztrátě karty je nezbytné kontaktovat společnost PFB Concept Czech
na e-mailu: obchod@pfbbrno.cz a nebo na adrese: pfb CONCEPT STORE, Panská 12, Brno, 60200.